Kelompok Tani Program Intensifikasi Sistem Mina Padi (INSISMINDI)

Authors

M. Zayin Sukri , FNU Suwardi

DOI:

10.25047/j-dinamika.v1i1.135

Published:

30-06-2016

Issue:

Vol. 1 No. 1 (2016): June

Article

How to Cite

[1]
M. Z. Sukri and F. Suwardi, “Kelompok Tani Program Intensifikasi Sistem Mina Padi (INSISMINDI)”, j-dinamika, vol. 1, no. 1, pp. 53–59, Jun. 2016.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...