[1]
S. Sukamto and S. Sudiyono, “Teknologi Penyediaan Pakan Cacing Berbasis Feses Ayam Di Pusat Pengembangan Pertanian Terpadu (P3T) ‘Cangkul’ Tunjungsekar Malang ”, j-dinamika, vol. 7, no. 1, pp. 99–103, Apr. 2022.