Jannah, A., A. Rosyad, A. Masnang, S. Anggarawati, Y. Arifien, D. Budibruri Wibaningwati, A. Fitriani, F. Maad, A. Rosiana, R. Febrian Rhamdiani, A. Bakri, and M. Jono. “Pemberdayaan Wanita Tani Dalam Penyediaan Benih Untuk Mendukung Urban Farming Di Kelurahan Balumbang Jaya, Kota Bogor”. J-Dinamika : Jurnal Pengabdian Masyarakat, vol. 5, no. 2, Dec. 2020, doi:10.25047/j-dinamika.v5i2.2437.