[1]
Nurjannah, S., Kholiq, I., Akhdiat, T. and Widjaya, N. 2021. Substitusi rumput lapang dengan hay African Star Grass (Cynodon plectostachyus) terhadap produktivitas kelinci lokal jantan. Jurnal Ilmu Peternakan Terapan. 5, 1 (Oct. 2021), 31–36.