(1)
Nurjannah, S.; Kholiq, I.; Akhdiat, T.; Widjaya, N. Substitusi Rumput Lapang Dengan Hay African Star Grass (Cynodon Plectostachyus) Terhadap Produktivitas Kelinci Lokal Jantan. J. Ilmu Peternak. Terap. 2021, 5, 31-36.