[1]
S. Nurjannah, I. Kholiq, T. Akhdiat, and N. Widjaya, “Substitusi rumput lapang dengan hay African Star Grass (Cynodon plectostachyus) terhadap produktivitas kelinci lokal jantan”, J. Ilmu Peternak. Terap., vol. 5, no. 1, pp. 31–36, Oct. 2021.