Nurjannah, S., I. Kholiq, T. Akhdiat, and N. Widjaya. “Substitusi Rumput Lapang Dengan Hay African Star Grass (Cynodon Plectostachyus) Terhadap Produktivitas Kelinci Lokal Jantan”. Jurnal Ilmu Peternakan Terapan, vol. 5, no. 1, Oct. 2021, pp. 31-36, doi:10.25047/jipt.v5i1.2733.